Między przeszłością a teraźniejszością

Czy będziemy mieć do czynienia z klasyczną kontynuacją „Sondy”?